Aktualności - Centrum Językowe UJ CM

Z radością informujemy, że Centrum Językowe UJ CM uzyskało Europejski Certyfikat Jakości i Akredytację EAQUALS.

Inspekcja przeprowadzona w dniach 9-10 maja 2016 wykazała, że Centrum Językowe UJ CM spełnia normy niezbędne do uzyskania akredytacji EAQUALS. Zajęcia dydaktyczne, programy nauczania, zasady organizacyjne, materiały dydaktyczne oraz metody oceny umiejętności i postępów słuchaczy zostały uznane za zgodne ze standardami wysokiej jakości. Stwierdzono też, że Centrum Językowe UJ CM dba o dobro swoich słuchaczy i pracowników, a udostępnione materiały informacyjne są precyzyjne i rzetelne. Inspektorzy przyznali Centrum Językowemu  UJ CM oceny doskonałe (excellent)  w pięciu kategoriach: zarządzanie procesem dydaktycznym i administracja, nauczanie, programy kształcenia, kadra dydaktyczna i jej rozwój zawodowy oraz komunikacja wewnętrzna. 

Dziękujemy wszystkim lektorom i pracownikom administracyjnym Centrum Językowego UJ CM za aktywne zaangażowanie w proces podnoszenia standardów jakości w jednostce i gratulujemy uzyskania wysokiej oceny potwierdzonej Certyfikatem Jakości EAQUALS. 

Verdict Letter

 

 

 
 

 

IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

„JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH”

 

pod honorowym patronatem

Dziekana Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Macieja Małeckiego

 

DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW

UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH W POLSCE

 

 

 

Szanowni Państwo,

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie zaprasza studentów wszystkich lat i wszystkich wydziałów do wzięcia udziału w dwuetapowej Olimpiadzie „Język angielski w naukach medycznych”, której pierwszy etap odbędzie się 1 kwietnia 2017r o godz. 10:00 na uczelniach macierzystych.  Drugi etap – odbędzie się 13.05.2017r godz. 9:00 w Krakowie. Zapisy prowadzone są do 13 marca 2017 r.

Zadania I etapu Olimpiady będą sprawdzały  umiejętności językowe takie jak czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i użycie języka angielskiego w kontekście medycznym. 

Do II etapu Olimpiady kwalifikuje się 10 osób, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy na 10-tej pozycji listy punktowej znajduje się kilka osób, wówczas liczba osób zakwalifikowanych do finału zwiększa się o te osoby.

Dla finalistów przewidziane są nagrody. 

Studenci UJ CM, którzy w pierwszym etapie Olimpiady zdobędą 10 najwyższych not, zostaną zwolnieni z części pisemnej egzaminu z języka angielskiego, natomiast studenci UJ CM, którzy dostaną się do II etapu Olimpiady zostaną zwolnieni z całości z egzaminu końcowego z języka angielskiego.

Materiały z Olimpiady z lat ubiegłych dostępne są na stronie: 

http://www.sjo.ump.edu.pl/index.php/olimpiada-jezykowa

 

Więcej informacji na stronie: http://www.cj.cm.uj.edu.pl/olimpiada

 

 

 

 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz

Kontakt

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 431-02-46
tel. 12 433-27-59