Aktualności - Centrum Językowe UJ CM

 

Z radością informujemy, że Centrum Językowe UJ CM uzyskało Europejski Certyfikat Jakości i Akredytację EAQUALS.

Inspekcja przeprowadzona w dniach 9-10 maja 2016 wykazała, że Centrum Językowe UJ CM spełnia normy niezbędne do uzyskania akredytacji EAQUALS. Zajęcia dydaktyczne, programy nauczania, zasady organizacyjne, materiały dydaktyczne oraz metody oceny umiejętności i postępów słuchaczy zostały uznane za zgodne ze standardami wysokiej jakości. Stwierdzono też, że Centrum Językowe UJ CM dba o dobro swoich słuchaczy i pracowników, a udostępnione materiały informacyjne są precyzyjne i rzetelne. Inspektorzy przyznali Centrum Językowemu  UJ CM oceny doskonałe (excellent)  w pięciu kategoriach: zarządzanie procesem dydaktycznym i administracja, nauczanie, programy kształcenia, kadra dydaktyczna i jej rozwój zawodowy oraz komunikacja wewnętrzna. 

Dziękujemy wszystkim lektorom i pracownikom administracyjnym Centrum Językowego UJ CM za aktywne zaangażowanie w proces podnoszenia standardów jakości w jednostce i gratulujemy uzyskania wysokiej oceny potwierdzonej Certyfikatem Jakości EAQUALS. 

Verdict Letter

 

 

 

 

 

Kontakt

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 431-02-46
tel. 12 433-27-59