Certyfikaty dla studentów

 

 

Zasady otrzymania certyfikatu:

 

1. Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zaliczyli egzamin końcowy z zajęć lektoratowych z języka angielskiego, prowadzonych przez CJ UJCM, rozpoczynających lektorat od roku akademickiego 2014/15.

2. Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać w sekretariacie CJ UJCM zaświadczenie.

3. W celu uzyskania certyfikatu prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego wniosku i złożenie go w pokoju nr 8, ul. Radziwiłłowska 4, Kraków.

4. Wnioski można składać także w formie elektronicznej na adres mailowy:

• Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, Weterynaria UJ-UR sjo@cm-uj.krakow.pl

• Wydział Lekarski i Farmaceutyczny UJ CM cj@cm-uj.krakow.pl

5. Certyfikaty będą wydawane po upływie 7 dni od daty złożenia wniosku, w godzinach pracy sekretariatu. Odbiór certyfikatów wyłącznie osobiście bądź z upoważnieniem.

 

Osoby odpowiedzialne za wydawanie certyfikatów:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM i Weterynaria
mgr inż. Dagmara Wędzicha sjo@cm-uj.krakow.pl  tel. (12) 3411-917

Wydział Lekarski i Farmaceutyczny UJ CM
mgr Ewa Tokarczyk cj@cm-uj.krakow.pl  tel. (12) 3411-916

 

Uwaga!

Studenci, którzy ukończyli lektorat w sesji egzaminacyjnej zimowej 2018/2019 i złozyli wniosek będą mogli odbierać certyfikaty od 18 marca 2019 r.

 

Wniosek

Wniosek o wydanie certyfikatu

 

 

Ważne informacje:

  • nieodebrane Certyfikaty będą przechowywane nie dłużej, niż jeden semestr od daty wydania.
  • Certyfikaty wypisane do 31 grudnia 2018 roku będą przechowywane tylko do 30 czerwca 2019 roku. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916