Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty

 

Uchwała w sprawie utworzenia Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 
 

Regulamin Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

 

Uchwała nr 60_IV_2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26_04_2017

 

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

1.  Regulamin dla studentów - zasady kształcenia

 

2.  Protokół z posiedzenia Rady Centrum Językowego UJ CM


  3. Zarządzenie w sprawie wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2014-2015, za powtarzanie zajęć z języków obcych.

 

  4. Zarządzenie nr 91 z dnia 08.08.2017 w sprawie zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość, wykaz certyfikatów

 

  5. Uchwała w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich

 

  6. Regulamin studiów

 

  7.  zmiany uchwały nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

 

   8 Regulamin fakultetów - 2015/2016 - Wydział Farmaceutyczny

   9.Regulamin fakultetów - 2015/2016 - Wydział Lekarski

 

 

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 431-02-46
tel. 12 433-27-59