Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty

 

Uchwała w sprawie utworzenia Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 
 

Regulamin Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

 

  Członkowie Rady Centrum  Językowego UJ CM 2016-2020 

 

Uchwała nr 60_IV_2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26_04_2017

 

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego - Załacznik do uchwały nr 60/IV/2017 Senatu UJ z dn. 26.04.2017 r. 

 

  Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje od 1.10.2017 r.) 

 

Zarządzenie nr 91 z dnia 08.08.2017 w sprawie zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość, wykaz certyfikatów

 

Uchwała w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół z posiedzenia Rady Centrum Językowego UJ CM 16 kwietnia 2014 

Uchwała nr 1 (2014) - z dnia 16 września 2014 - w sprawie trybu podejmowania decyzji przez Członków Rady

 Uchwała nr 2 (2014) - z dnia 16 września 2014 - w sprawie powołania Komisji   ds. przeprowadzania konkursów

 


 Zarządzenie w sprawie wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2014-2015, za powtarzanie zajęć z języków obcych.

  zmiany uchwały nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

 

 

 

 

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916