Wymagania

1. Rozmowa o pracy: obowiązki, choroby pacjentów, ich objawy i metody leczenia.


2. Przygotowanie ustne streszczenia 3 artykułów naukowych w języku obcym z zakresu własnej specjalizacji (min. 4 strony każdy A4). Artykuły należy przynieść na egzamin do wglądu.


3. Tłumaczenie wybranych przez egzaminatora zdań z opracowanych artykułów.

Zapisy i opłaty

UWAGA!!! Od 1 stycznia 2017 w związku ze zmianami formy zatrudnienia ulegnie zmianie opłata za egzamin,jej wysokośc wynosi 140 zł.

 

Zgodnie z informacjami z WODKM-u lekarze rozpoczynający specjalizację od października 2011 roku nie mają obowiązku zaliczania języka obcego. Bliższe informacje w WODKM.

 

1. Egzaminy do specjalizacji są egzaminami ustnymi. Odbywają się na ul. Grzegórzeckiej 20 (II p.) - w godzinach dyżurów lektorów oraz na ul. Medycznej 9

2. Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez Sekretariat (tel. 12 431-02-46). Bezpośrednio przed terminem egzaminu prosimy upewnić się telefonicznie, bądź sprawdzić na stronie Centrum Językowego UJ CM www.cj.cm.uj.edu.pl czy dany lektor jest obecny na dyżurze.

3. Opłatę za egzamin w wysokości 140 zł należy wpłacić na konto:


Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Bank PEKAO S.A.
nr konta: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507

wpłaty z zagranicy: PL 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
SWIFT PKOPPLPW

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać imię i nazwisko,adres
oraz :

tytuł wpłaty: specjalizacja
nr SAP: 90006264. Zwolnienia z egzaminu:

  • egzamin do wcześniejszej specjalizacji - okres nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty egzaminu.
  • egzamin do doktoratu - okres nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty egzaminu.
  • certyfikat ukończenia kursu - Język angielski specjalistyczny, realizowany w ramach projektu "Pro Bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae"

W/w egzaminy dotyczą egzaminów przeprowadzonych wyłącznie w Centrum Językowym UJ CM.

W przypadku przepisania egzaminu NIE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY.

  5. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym, kartą szkolenia specjalistycznego i dowodem wpłaty.

  6. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury obowiązane są zgłosić ten fakt e-mailem na adres sjo@cm-uj.krakow.pl (z podaniem danych dotyczących nabywcy tj. nazwa firmy, adres, numer NIP) na 7 dni przed terminem egzaminu po wcześniejszym dokonaniu wpłaty i zobowiązane są do odbioru osobistego po zakończonym egzaminie.

Terminy egzaminów

 

 

DYŻURY W OKRESIE OD 27.02. - 15.06.2017

 

Język angielski - Wydział Farmaceutyczny, Lekarski

mgr Aleksandra Bednarczyk - czwartek  11.15 - 12.00, piątek  14.15 - 14.45
ul.Medyczna 9, sala 1/2B

 


Język angielski - Wydział Lekarski oraz pozostałe Wydziały

mgr Iwona Misztal - poniedziałek 14.45 - 15.30, czwartek   13.00 - 14.00
UWAGA!!! Dnia 27.04.2017 dyżur odwołany
 

mgr Magdalena Lohman - wtorek  12.30 - 13.30
 

 

Język rosyjski

mgr Marian Janczak - środa 13.00 - 14.00

 

Język niemiecki

mgr Violetta Winiarska-Szwarczyńska - środa 14.00 - 15.00

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 431-02-46
tel. 12 433-27-59