Wymagania

1. Rozmowa o pracy: obowiązki, choroby pacjentów, ich objawy i metody leczenia.


2. Przygotowanie ustne streszczenia 3 artykułów naukowych w języku obcym z zakresu własnej specjalizacji (każdy artykuł 4 strony formatu A4). Artykuły należy przynieść na egzamin do wglądu.


3. Tłumaczenie wybranych przez egzaminatora zdań z opracowanych artykułów.

Zapisy i opłaty

 

Zgodnie z informacjami z WODKM-u lekarze rozpoczynający specjalizację od października 2011 roku nie mają obowiązku zaliczania języka obcego. Bliższe informacje w WODKM.

 

1. Egzaminy do specjalizacji są egzaminami ustnymi. Odbywają się na ul. Grzegórzeckiej 20 (II p.) - w godzinach dyżurów lektorów oraz na ul. Badurskiego 15 lub Medycznej 9.

2. Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez Sekretariat (tel. 12 431-02-46). Bezpośrednio przed terminem egzaminu prosimy upewnić się telefonicznie, bądź sprawdzić na stronie Centrum Językowego UJ CM www.cj.cm.uj.edu.pl czy dany lektor jest obecny na dyżurze.

3. Opłatę za egzamin w wysokości 140 zł należy wpłacić na konto:


Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Bank PEKAO S.A.
nr konta: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507

wpłaty z zagranicy: PL 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
SWIFT PKOPPLPW

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać imię i nazwisko,adres
oraz :

tytuł wpłaty: specjalizacja
nr SAP: 90006264. Zwolnienia z egzaminu:

  • egzamin do wcześniejszej specjalizacji - okres nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty egzaminu.
  • egzamin do doktoratu - okres nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty egzaminu.
  • certyfikat ukończenia kursu - Język angielski specjalistyczny, realizowany w ramach projektu "Pro Bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae"

W/w egzaminy dotyczą egzaminów przeprowadzonych wyłącznie w Centrum Językowym UJ CM.

W przypadku przepisania egzaminu NIE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY.

  5. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym, kartą szkolenia specjalistycznego i dowodem wpłaty.

  6. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury zobowiązane są zgłosić ten fakt e-mailem na adres sjo@cm-uj.krakow.pl (z podaniem danych dotyczących nabywcy tj. nazwa firmy, adres, numer NIP) na 7 dni przed terminem egzaminu po wcześniejszym dokonaniu wpłaty i zobowiązane są do odbioru osobistego po zakończonym egzaminie.

Terminy egzaminów

 

 

       

DYŻURY

 

Język angielski - Wydział Farmaceutyczny, Lekarski

mgr Aleksandra Bednarczyk - czwartek 1,8,22.02. 10.00 - 11.00 ul. Medyczna 9, sala 1/3b,
piątek 2,9,16,23.02. 10.00 - 11.00 ul. Medyczna 9, sala 1/3 b

 

Język angielski - Wydział Lekarski oraz pozostałe Wydziały

mgr Iwona Misztal - poniedziałek 29.01.  13.30 - 14.30, wtorek 30.01.  12.00 - 13.00, poniedziałek 5,12.02.  13.00 - 14.00, wtorek 6,13.02. 13.00 - 14.00

 

mgr Magdalena Lohman - poniedziałek 29.01.  13.00 - 14.00, wtorek 6.02. 15.00 - 16.00, wtorek 13,20.02. UWAGA!!! Dyżur dnia 20.02.2018 odwołany z powodu choroby 14.30 - 15.30

 

mgr Lidia Janik-Bator - środa 31.01.  12.00 - 13.00,
czwartek 1.02.  9.00 - 10.00, poniedziałek 5.02.  12.00 - 13.00,
wtorek  6,20.02. 9.00 - 10.00, środa 14.02. 11.00 - 12.00
poniedziałek 19.02. 9.00 - 10.00

 

Język rosyjski

mgr Marian Janczak - poniedziałek 29.01. 9.00 - 10.00,
środa 31.01.  11.00 - 12.00, poniedziałek 5.02. 10.30 - 11.30, wtorek 6.02. 9.30 - 10.30

Język niemiecki

mgr Violetta Szwarczyńska-Winiarska - środa 24.01. 14.30 - 15.00,
czwartek 25.01.  18.10 - 18.40

 

Język hiszpański

mgr Anna Cisowska - piątek 26.01. 16.45 - 17.10

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 431-02-46
tel. 12 433-27-59