Harmonogramy

Rok akademicki 2016/2017 (semestr letni)

 

 

Harmonogramy dostępne są w menu po lewej stronie.

 

 
 

 

        IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

„JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH”

 

 

pod honorowym patronatem

Dziekana Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Macieja Małeckiego

 

DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW

UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH W POLSCE

 

 

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie zapraszastudentów wszystkich lat i wszystkich wydziałów do wzięcia udziału w dwuetapowej Olimpiadzie „Język angielski w naukach medycznych”, której pierwszy etap odbędzie się 1 kwietnia 2017r o godz. 10:00 na uczelniach macierzystych.  Drugi etap – odbędzie się13.05.2017r godz. 9:00 w Krakowie.

Zadania I etapu Olimpiady będą sprawdzały  umiejętności językowe takie jak czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i użycie języka angielskiego w kontekście medycznym. 

 Do II etapu Olimpiady kwalifikuje się 10 osób, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy na 10-tej pozycji listy punktowej znajduje się kilka osób, wówczas liczba osób zakwalifikowanych do finału zwiększa się o te osoby.

 Dla finalistów przewidziane są nagrody. 

Studenci UJ CM, którzy w pierwszym etapie Olimpiady zdobędą 10 najwyższych not, zostaną zwolnieni z części pisemnej egzaminu z języka angielskiego, natomiast studenci UJ CM, którzy dostaną się do II etapu Olimpiady zostaną zwolnieni z całości z egzaminu końcowego z języka angielskiego.

Materiały z Olimpiady z lat ubiegłych dostępne są na stronie: 

http://www.sjo.ump.edu.pl/index.php/olimpiada-jezykowa

 

 

http://www.cj.cm.uj.edu.pl/olimpiada

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 431-02-46
tel. 12 433-27-59