JĘZYK HISZPAŃSKI

Rok akademicki 2020/2021

 

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Anna Cisowska

a.cisowska@uj.edu.pl

 

Lektorat obowiązkowy

Szkoła doktorska - II rok

Zajęcia w formie zdalnej na platformie MS Teams

Środa - godz. 15:10 - 16:40

 

 

Lektorat nadobowiązkowy

Zajęcia w formie zdalnej na platformie MS Teams

Środa - grupa nr 1 - środa 18:15-19:45 - poziom A1

Środa - grupa nr 2 - środa 16:45-18:15 - poziom A2/B1

 

J HISZPAŃSKr Anna Cisowskgg

oda -sala nr 342  ul. Grzegórzecka 20

1. – 16:30 - gr. 1 -  poziom ...

 

cz2Sylabusy

 

 Regulamin - lektoraty nadobowiązkowe - Wydział Lekarski UJCM 

 Regulamin - lektoraty nadobowiązkowe - Wydział Farmaceutyczny UJCM 

 

 

Przypominamy studentom, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku wszystkie przedmioty, na które student zostanie zapisany (przez rejestrację w USOSweb przed 15 września, przez rejestrację żetonową, bądź przez pracownika administracji) muszą być podpięte przez studenta w USOSweb do dnia 22 października. Dotyczy to zarówno języka angielskiego i łacińskiego jak i fakultatywnych - francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Przedmioty niepodpięte zgodnie z powyższymi terminami zostaną usunięte automatycznie w ciągu kolejnego dnia roboczego (23 października).

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916