JĘZYK ROSYJSKI - zajęcia nadobowiązkowe

Rok akademicki 2020/2021

 

 

Język rosyjski

 

W roku akademickim 2020/21 zajęcia z języka rosyjskiego nie będą prowadzone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabusy

 

 

 

 

 Regulamin dodatkowych zajęć - zajęcia nadprogramowe - Wydział Farmaceutyczny UJCM 

 

 

 

Przypominamy studentom, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku wszystkie przedmioty, na które student zostanie zapisany (przez rejestrację w USOSweb przed 15 września, przez rejestrację żetonową, bądź przez pracownika administracji) muszą być podpięte przez studenta w USOSweb do dnia 22 października. Dotyczy to zarówno języka angielskiego i łacińskiego jak i fakultatywnych - francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Przedmioty niepodpięte zgodnie z powyższymi terminami zostaną usunięte automatycznie w ciągu kolejnego dnia roboczego (23 października).

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916