Koordynatorzy przedmiotu w roku akademickim 2018/2019

Kierunek lekarski   

dr Magdalena Kwinta - magdalena.kwinta@uj.edu.pl

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny
mgr Anna Krause-Baran - anna.krause-baran@uj.edu.pl

Dietetyka I stopnia
mgr Katarzyna Obuchowska - katarzyna.obuchowska@uj.edu.pl

Dietetyka II stopnia
mgr Joanna Niemiec - joanna.1.niemiec@uj.edu.pl

Farmacja
mgr Monika Wicyniak-Małek - 
monika.wicyniak-malek@uj.edu.pl

Analityka Medyczna
mgr Krystyna Długosz - krystyna.dlugosz@uj.edu.pl

Kosmetologia
mgr Joanna Kiełbik - joanna.kielbik@uj.edu.pl

 

Pielęgniarstwo I stopnia

mgr Katarzyna Małajowicz - katarzyna.malajowicz@uj.edu.pl - zastępstwo do 30.06.2019 r.

Pielęgniarstwo II stopnia

dr Magdalena Kwinta - magdalena.kwinta@uj.edu.pl

 

Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia

mgr Łukasz Troszczyński - lukasz.troszczynski@uj.edu.pl

 

Fizjoterapia II stopnia
mgr Karolina Nurzyńska - karolina.nurzynska@uj.edu.pl

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie
mgr Karolina Nurzyńska - karolina.nurzynska@uj.edu.pl

Położnictwo I i II stopnia

mgr Joanna Rosiek - joanna.rosiek@uj.edu.pl
 

Ratownictwo Medyczne
mgr Ałła Greń - alla.chlodek@uj.edu.pl

 

Elektroradiologia
mgr Iwona Misztal - iwona.misztal@uj.edu.pl

Zdrowie Publiczne
mgr Anna Dul - anna.dul@uj.edu.pl

Weterynaria - język angielski
mgr Lidia Janik-Bator – lidia.janik-bator@uj.edu.pl

Weterynaria - język łaciński
mgr Teresa Morawska – teresa.morawska@uj.edu.pl

mgr Iwona Misztal - iwona.misztal@uj.edu.pl

Doktoranci WNOZ, WL, WF
mgr Agnieszka Drwięga - agnieszka.drwiega@uj.edu.pl

Język łaciński
mgr Tomasz Gawlik - tomasz.gawlik@uj.edu.pl

Zajęcia nadobowiązkowe-język hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski
mgr Marian Janczak – marian.janczak@uj.edu.pl

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916