Koordynatorzy zespołów

  • Zespół ds. Planowania i Koordynacji Zajęć Dydaktycznych

      Przewodniczący: mgr Anna Dul - anna.dul@uj.edu.pl
 

  • Zespół ds. Dydaktyki

       Przewodniczący: dr Magdalena Kwinta - magdalena.kwinta@uj.edu.pl
   

  • Zespół ds. Lektorów języka angielskiego

        Przewodniczący: dr Iryna Prykarpatska iryna.prykarpatska@uj.edu.pl
   

  • Zespół ds. Jakości Kształcenia

        Przewodniczący: mgr Karolina Nurzyńska - karolina.nurzynska@uj.edu.pl
     

  • Zespół ds. Rozwoju Usług Komercyjnych

         Przewodniczący: mgr Lidia Janik-Bator - lidia.janik-bator@uj.edu.pl
     

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 431-02-46
tel. 12 433-27-59