Olimpiada „Język angielski w naukach medycznych”

 

 

 

V OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

„JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH”

 

pod patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku 

Prof. Marcina Gruchały

 

 

 

I etap V Ogólnopolskiej Olimpiady "Język angielski w naukach medycznych" odbędzie się w sobotę 

7 kwietnia 2018 roku w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym przy ul. Łazarza 16, o godz. 08:45 w auli D

 

z wyrazami szacunku,

       Komitet Organizacyjny Olimpiady

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

w 2018 roku orgaznizatorem Olimpiady "Język angielski w naukach medycznych" będzie Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. 

Szczegółowe informacje bedą zamieszczone na stronie: 

https://spnjo.gumed.edu.pl/45561.html

 

Olimpiada 2018

  Zaproszenie  

  Formularz zgłoszeniowy uczestnika - Olimpiada 

  Regulamin olimpiada SPNJO 2018  

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika Olimpiady proszę dostarczyć do dnia 20 marca 2018 r. do sekretariatu Centrum Językowego UJCM, pokój 204, ul. Grzegórzecka 20.

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

WYNIKI I ETAPU OLIMPIADY w Krakowie

Mamy przyjemność poinformować, iż 10 uczestników z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w I etapie Ogólnopolskiej Olimpiady „Język Angielski w Naukach Medycznych” w roku 2018 roku to:

L. p.  Imię Nazwisko Punkty
1. Mateusz Michalak 87
2. Wojciech  Staśkiewicz  86
3. Michał  Zarzecki  84
4. Ada  Frankowska  83
5. Dominik  Taterra  82
6. Sara  Brońska  80
7. Krzysztof  Batko  79
8. Ewa  Skrok  78
9. Michał  Baranek  77
10. Katarzyna  Żak  73

 

Pierwsze 5 osób to Finaliści Olimpiady zaproszeni do II etapu, który odbędzie się w Gdańsku w dniu 19 maja 2018 roku w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1B.

Osoby, które uzyskały 73-80 punktów będą zwolnione z części pisemnej egzaminu końcowego z języka angielskiego.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Olimpiada 2018 - materiały

 Listening Comprehension 

 Use of English 

 Key

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

Do finału, który odbędzie się 19 maja 2018 roku w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1B zakwalifikowało się 5 osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum:

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady:

L.p.  Imię Nazwisko Punkty Nazwa Uczelni 
1. Iga  Kościńska  90 Gdański Uniwersytet Medyczny 
2. Aleksandra  Cegła 89 Gdański Uniwersytet Medyczny 
3. Mateusz  Michalak 87 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
4. Wojciech  Staśkiewicz   86 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
5. Michał  Zarzecki 84 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
6. Ada  Frankowska  83 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
7. Michał  Piasecki  83 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
8. Maria  Marlicz 83 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
9. Mikołaj  Młyński  83 Gdański Uniwersytet Medyczny 
10. Dominik  Taterra  82 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
11. Damian  Wyczyński  82 Gdański Uniwersytet Medyczny 
12. Marek  Treppner  82 Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

W II etapie Olimpiady Studenci będą mieli do wykonania dwa zadania opisane poniżej: 

1) Pierwszym zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie przygotowanej prezentacji w czasie od 6 do 8 minut. 
Po prezentacji uczestnik otrzyma 2 pytania dotyczące treści prezentacji. Na odpowiedź będzie miał ok. 4 minuty. 
Gotowe prezentacje lub ich streszczenia należy przesłać drogą mailową na adres: 
olimpiada.angielski@gumed.edu.pl do dnia 9 maja 2018 roku. 

2) Następnie uczestnik wylosuje pytanie na temat medyczny, na omówienie którego będzie miał ok. 6 minut. 

Uprzejmie prosimy o przesłanie 4 do 5 zestawów na adres: olimpiada.angielski@gumed.edu.pl do dnia 9 maja 2018 roku. 
Prosimy także o potwierdzenie, w tym samym terminie, przyjazdu zakwalifikowanych do Finału Studentów. 
Finał Olimpiady rozpoczyna się o godzinie 10:00. Przewidywany czas ogłoszenia wyników – godzina 14:00. 
Po rozdaniu nagród i oficjalnym zakończeniu Olimpiady zapraszamy Wszystkich na obiad. 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

FINAŁ V OLIMPIADY                                             

„ JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH”

 

Finał V Olimpiady „Języka Angielskiego w Naukach Medycznych już rozstrzygnięty!

Nasi finaliści zaprezentowali bardzo wysoki poziom zarówno językowy jak i naukowy,

otrzymując wysokie miejsca w finale.

 

Spośród 300 uczestników z całej Polski wyłoniono 12 finalistów, którzy musieli przedstawić prezentację na wybrany przez siebie temat oraz odpowiedzieć na pytania komisji.
W skład Komisji weszły 4 osoby: mgr Aleksandra Wysocka (GUMed), Gary Steward (Pomorski Uniwersytet Medyczny), mgr Aleksandra Łukaszyk-Spryszak (Uniwersytet Medyczyny w Białymstoku) oraz mgr Katarzyna Syta (Uniwersytet Jagielloński).

I miejsce zajęła Iga Kościńska (GUMed) – “When your body hates itself – a few words about autoimmune disease”, która była również laureatką Olimpiady w roku 2017.
II miejsce Maria Marlicz (PUM) – „Gut-brain axis”
III miejsce Michał Zarzecki (UJ) – “Multiple sclerosis following childhood concussion”.

Wśród finalistów byli również Aleksandra Cegła (GUMed) – “Inflammatory Bowel Disease”, Dominik Taterra (UJ) “The biology of love”, Mateusz Michalak (UJ) – “Alfie: morality, law and the media in the case of Alfie Evans”, Damian Wyczyński (GUMed) – “Syringe art”, Mikołaj Młyński (GUMed) – “Odilorhabdins – a new class of antibiotics”, Wojciech Staśkiewicz (UJ) – “Athletic heart syndrome – can getting fit be dangerous?”, Michał Piasecki (Białystok) – “CRISPR in medicine”, Ada Frankowska (UJ), „Botox for depression. How the facial feedback works” oraz Marek Treppner (GUMed) “On the red pandas and meditation”.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆ:

 Zdjęcie 1

 Zdjęcie 2

 Zdjęcie 3 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

„JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH”

 

pod honorowym patronatem

Dziekana Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Macieja Małeckiego

 

DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW

UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH W POLSCE

 

 

W sobotę, 13.05.2017 zakończyły się zmagania studentów w ramach IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” organizowanej przez Centrum Językowe UJ CM pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego profesora Macieja Małeckiego.  

Pierwszy etap Olimpiady, który odbył się w dniu 1 kwietnia 2017 polegał na rozwiązaniu testu pisemnego, sprawdzającego m.in. umiejętność słuchania ze zrozumieniem, opisywania grafów i słowotwórstwa. Do tego etapu przystąpiło 275 studentów z dziewięciu Uniwersytetów Medycznych, głównie studenci kierunku lekarskiego. Najlepszy rezultat z testu pisemnego uzyskał Pan Mateusz Michalak, student Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Podczas drugiego, finałowego etapu, w siedzibie Centrum Językowego przy ulicy Grzegórzeckiej gościliśmy 10 studentów z czterech uczelni. Finaliści przystępowali do egzaminu, podczas którego odpowiadali na wylosowane pytanie o tematyce medycznej, oraz wygłaszali przygotowaną prezentację. Studenci wykazali się nie tylko wiedzą medyczną, ale przede wszystkim doskonałymi umiejętnościami językowymi, nienaganną wymową, znajomością technik prezentacji i elokwencją. W swoich prezentacjach zastanawiali się nad terapiami przyszłości (antybiotyki, komórki macierzyste), tłumaczyli zagadkowe choroby (choroba Kuru, ergotyzm) i przedstawiali zalety ograniczenia ilości białka zwierzęcego w diecie. Duża część prezentacji dotyczyła zagadnień psychiatrycznych (synestezja, choroba dwubiegunowa, samobójstwo, ucieczka histeryczna). Komisja najwyżej oceniła prezentację „Can you have running in your genes? East African endurance runners’ predispositions” wygłoszoną przez zdobywczynię pierwszego miejsca, Panią Igę Kościńską z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagrody i dyplomy wręczyła uczestnikom II etapu Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum Pani profesor Tobiasz-Adamczyk, która uświetniła Olimpiadę swoją obecnością. Finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez patrona Olimpiady oraz wydawnictwo Oxford University Press. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

 

Wyniki IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” wraz z punktacją:

miejsce 1. Iga Kościńska, Gdański Uniwersytet Medyczny (131)

miejsce 2. Mateusz Michalak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (130)

miejsce 3. Maciej Polak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (126,5)

miejsce 4. Tomasz Klepinowski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (124)

miejsce 5. Zuzanna Mielewczyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (122,5)

miejsce 6. Kamil Iwicki, Gdański Uniwersytet Medyczny (119,5)

miejsce 7. Anna Kalska, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (118)

miejsce 8. Kamila Jończyk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (114,5)

miejsce 9. ex aequo Maja Trybała oraz Justyna Zimirska Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (104)

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆ:

http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/1842

15.05.2017 r.

 

Olimpiada 2017 - materiały

  Listening Comprehension

  Reading Comprehension 

  Use of English 

  Answer key 

 

 Listening 1  

 Listening 2  

 

________________________________________________________

 

 

Wyniki I etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady

„Język angielski w naukach medycznych”.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę 11 najlepszych Studentów z naszej Uczelni:

 

L.p. Imię Nazwisko Ilość pkt.
1. Mateusz  Michalak 92
2. Justyna Zimirska 81
3. Anna Kalska 80
4. Maja  Trybała 78
5. Tomasz Klepinowski 78
6. Maciej  Polak  77
7. Adam Goryczka 76
8. Maria Płachno 76
9. Wojciech  Staśkiewicz 75
10. Justyna Sołtysiak 72
11. Aleksandra Russek 72

 

Z wyrazami szacunku,

       Komitet Organizacyjny Olimpiady

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy

 

Wyniki I etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady

„Język angielski w naukach medycznych”.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady:

 

L.p. Imię Nazwisko Ilość pkt. Nazwa Uczelni
1. Mateusz Michalak 92 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2. Iga Kościńska 83 Gdański Uniwersytet Medyczny
3. Justyna Zimirska 81 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
4. Anna Kalska 80 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
5. Kajetan Głogowski 79 Gdański Uniwersytet Medyczny
6. Aleksandra Cegła 79 Gdański Uniwersytet Medyczny
7. Kamil Iwicki 79 Gdański Uniwersytet Medyczny
8. Maja Trybała 78 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
9. Tomasz Klepinowski 78 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
10. Zuzanna Mielewczyk 77 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
11. Kamila Jończyk 77 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
12. Maciej Polak 77 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

 

Jednocześnie informujemy, że Komitet Organizacyjny ponownie sprawdził i przeliczył ilość punktów w zadaniu nr 2 oraz w zadaniu nr 3 w części Use of English.

Dodatkowe informacje zostaną przesłane uczelniom biorącym udział w I etapie Olimpiady drogą mailową.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Olimpiadzie, a finalistom gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników w I etapie Olimpiady.

 

Z wyrazami szacunku,

       Komitet Organizacyjny Olimpiady

            

 

_______________________________________________________________________

 

 

 IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

„JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH”

 

pod honorowym patronatem

Dziekana Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Macieja Małeckiego

 

 

DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW

UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH W POLSCE

 

Szanowni Państwo,

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie zaprasza studentów wszystkich lat i wszystkich wydziałów do wzięcia udziału w dwuetapowej Olimpiadzie „Język angielski w naukach medycznych”, której pierwszy etap odbędzie się  1 kwietnia 2017r o godz. 10:00 na uczelniach macierzystych.  Drugi etap – odbędzie się 13.05.2017r godz. 9:00 w Krakowie. Zapisy prowadzone są do 13 marca 2017 r.

Zadania I etapu Olimpiady będą sprawdzały  umiejętności językowe takie jak czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i użycie języka angielskiego w kontekście medycznym. 

Do II etapu Olimpiady kwalifikuje się 10 osób, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy na 10-tej pozycji listy punktowej znajduje się kilka osób, wówczas liczba osób zakwalifikowanych do finału zwiększa się o te osoby.

Dla finalistów przewidziane są nagrody. 

Studenci UJ CM, którzy w pierwszym etapie Olimpiady zdobędą 10 najwyższych not, zostaną zwolnieni z części pisemnej egzaminu z języka angielskiego, natomiast studenci UJ CM, którzy dostaną się do II etapu Olimpiady zostaną zwolnieni z całości z egzaminu końcowego z języka angielskiego.

Materiały z Olimpiady z lat ubiegłych dostępne są na stronie: 

http://www.sjo.ump.edu.pl/index.php/olimpiada-jezykowa

 

 

Regulamin - IV Ogólnopolska Olimpiada - Język angielski w naukach medycznych.

Olimpiada INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Olimpiada - Formularz zgłoszeniowy uczestnika_uczelni.

 

 

 

 

 

 

 

III OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

„JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH”

 

 

Olimpiada 2016 - materiały.

Listening 1 Cholesterol_lowerin_products

Listening 2 Thyroid and pregnancy

Listening comprehension_2016_COMPLETE

Reading_2016_complete

Writing_2016_complete

Key_2016.

 

Wyniki Olimpiady 2016.

40 studentów UJ CM uczestniczyło w I etapie Olimpiady, z czego 5 zostało laureatami, którzy przeszli do II etapu.

Wyniki laureatów I etapu:

  1. UJ       Brońska Sara                         81,5
  2. UJ       Klepinowski Tomasz             81,5
  3. PUM     Kubelec Michał                       80
  4. PUM     Pawlik Jakub                           80
  5. UJ       Kubicz Agnieszka                  79,5
  6. UMK     Kołodziejczak Michalina       79,5
  7. UMP     Chodorowska Aleksandra       78
  8. UJ       Krężel Jakub                           77,5           
  9. UMP     Jarosz Aleksandra                   77,5
  10. UJ       Staśkiewicz Wojciech              77
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz

 

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 431-02-46
tel. 12 433-27-59