Aktualności dla lektorów

 

 

                        

                          https://chmura.cm-uj.krakow.pl/index.php/login

 

 

31.10.2019 - czwartek

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych na Wydziale Lekarskim UJ CM

Działając na podstawie § 5 Zarządzenie nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 25 stycznia 2018 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Collegium Medicum na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – ustanawiam w dniu 31 października 2019 r. począwszy od godz. 14:00, godziny wolne od zajęć dydaktycznych z koniecznością ich odrobienia.

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Maciej Małecki

 

 

 

Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM 

 

Dla studentów Wydziału Farmaceutycznego  zostały ustanowione godziny wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 12-tej w dniu 31 października 2019.

 

 

10.05.2019 - piątek

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych na Wydziale Lekarskim UJ CM

Działając na podstawie § 6 Zarządzenie nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 25 stycznia 2018 r. na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – ustanawiam w dniu 10 maja 2019 r. począwszy od godz.14:00, godziny wolne od zajęć dydaktycznych na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Dziekan 
Prof. dr hab. Maciej Małecki

 

 

31.10.2018 - środa  -  Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Lekarskiego 31 październik br., ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych od godziny 15:00 z koniecznością ich odrobienia.

Powyższa informacja nie dotyczy Wydziału Farmaceutycznego i Wydziały Nauk o Zdrowiu.

 

01.06.2018 - piątek  -  Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Lekarskiego  1 czerwca br.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych pod warunkiem odpracowania zajęć przewidzianych w programie kształcenia.

 

29.03.2018 - czwartek - Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Lekarskiego, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego oraz Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu  czwartek 29.03.2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych od godziny 12:00.

 
 

22.12.2017  - piątek  - Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Lekarskiego, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego oraz Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dzień 22.12.2017 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych pod warunkiem odpracowania zajęć przewidzianych  w programie kształcenia w terminie ustalonym przez koordynatorów zajęć.

 

Komunikat nr. 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie dnia wolnego za 6 stycznia 2018 

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916