USOS

REJESTRACJA NA LEKTORATY - ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

W roku akademickim 2018/19 rejestracja na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzona będzie w systemie USOS.

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2018/19 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka.

 

Dla Studentów od II do V roku Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego przygotowane są równiez testy na zajęcia fakultatywne: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.

 

UWAGA!!! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

                1.TEST
                2.REJESTRACJA
                3.PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

wszystkie etapy odbywają się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl

 

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST KOMPETENCYJNY w terminie od  5 września 2018 od godz. 9.00 do 16 września 2018 do godz. 23.00, a następnie na podstawie wyniku testu dokonują REJESTRACJI na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji tj. od 20 września 2018 od godz. 10:00 do 02 października 2018 do godz. 23:00.   

 

UWAGA!!! PROSZĘ NIE PODPINAĆ TESTU DIAGNOSTYCZNEGO

Jeśli student zarejestruje się do grupy z innym wynikiem niż uzyskany z testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

 

Studenci kontynuujący lektorat od razu dokonują REJESTRACJI wybierając grupę do której uczęszczali w roku akademickim 2017/2018 kierując się numerem grupy a nie nazwiskiem lektora, gdyż możliwa jest zmiana lektora prowadzącego, natomiast  zmiana grupy możliwa będzie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora i po dostarczeniu stosownego wniosku do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM.

 

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

 

Studenci kierunku Lekarski rejestrują się na lektoraty do grup zgodnie z blokiem językowym (do wyboru jest kilka grup). Studenci II r. rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studenci kierunku Lekarsko-dentystyczny rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą dziekanatową.

Studenci kierunku Dietetyka II roku rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2017/2018.

Studenci kierunku Dietetyka III roku rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2017/2018.

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

 

Studenci kierunku Farmacja podziału studentów do grupy dokonuje dziekanat. Proszę o rejestrację po wcześniejszym potwierdzeniu w dziekanacie numeru grupy.

 

Studenci kierunku Analityka medyczna rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2017/2018.

 

Studenci kierunku Kosmetologia rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2017/2018.

 

UWAGA!!!

Po zarejestrowaniu się na przedmiot NALEŻY OBOWIĄZKOWO W TYM SAMYM DNIU PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb !
W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu.

             

            Aby zarejestrować się na lektorat każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez USOS po oficjalnym wpisaniu studenta przez Macierzystą Jednostkę na dany rok akademicki.

 

 TERMINY REJESTRACJI NA LEKTORATY:

 

I tura zapisów – tura dedykowana dla studentów i doktorantów poszczególnych programów rozpoczynających i kontynuujących lektorat:

 

od 20 września 2018 od godziny 10.00 do 2 października 2018 do godziny 23:00

 

II tura zapisów  – tura dedykowana dla studentów i doktorantów poszczególnych programów kontynuujących lektorat, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok akademicki w czasie trwania I tury:

 

od 8 października 2018 od godziny 8.00 do 14 października 2018 do godziny 23:00

 

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

  • Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM   mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 431-02-46
  • Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM   mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 433-27-59

 

UWAGA PRZYPOMINAMY, ŻE:

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 26 czerwca 2014 w roku akademickim 2018/2019 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 22 października w semestrze zimowym oraz do dnia 8 marca w semestrze letnim.

 

 Lista kodów lektoratów w USOS-ie na wszystkich kierunkach na Wydziale Farmaceutycznym, Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM w roku akademickim 2018-2019. 

 

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 431-02-46
tel. 12 433-27-59