USOS

REJESTRACJA NA LEKTORATY - ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Osoby, które nie zarejestrowały się na lektorat proszone są o wypełnienie wniosku o rejestrację lub zmianę grupy i dostarczenie do sekretariatu osobiście lub w formie elektronicznej:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM i Weterynaria
mgr inż. Dagmara Wędzicha sjo@cm-uj.krakow.pl  

Wydział Lekarski i Farmaceutyczny UJ CM
mgr Ewa Tokarczyk cj@cm-uj.krakow.pl  

 

 

 

Wniosek - rejestracja na lektorat 

Wniosek - zmiana grupy lektoratowej 

Wniosek - rezygnacja z lektoratu 

 

 

 

 

W roku akademickim 2019/20 rejestracja żetonowa na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzona będzie w systemie USOS.

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2019/20 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka.

 

Dla Studentów od I do VI roku Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego przygotowane są również testy na zajęcia nadprogramowe: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.

 

 

UWAGA!!! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

                1.TEST
                2.REJESTRACJA
                3.PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

wszystkie etapy odbywają się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl

 

UWAGA!!! DLA STUDENTÓW,KTÓRZY NIE MOGLI WYPEŁNIĆ TESTU W I TERMINIE Z UWAGI NA PÓŹNIEJSZĄ REKRUTACJĘ LUB Z INNYCH PRZYCZYN ZOSTANIE ON POWTÓRNIE UDOSTĘPNIONY W TRAKCIE TRWANIA REJESTRACJI W DNIACH OD 24 WRZEŚNIA, godz. 10:00 DO 3 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 23:00 

 

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST KOMPETENCYJNY w terminie od 5 września 2019 od godz. 9.00 do 17 września 2019 do godz. 23.00, a następnie na podstawie wyniku testu dokonują REJESTRACJI na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji tj. od 24 września 2019 od godz. 10:00 do 03 października 2019 do godz. 23:00.   

UWAGA!!!  Rejestracja dla kierunku Położnictwo I rok II stopnia dostępna będzie dnia 25 września 2019.

 

UWAGA!!! PROSZĘ NIE PODPINAĆ TESTU DIAGNOSTYCZNEGO

Jeśli student zarejestruje się do grupy z innym wynikiem niż uzyskany z testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

Studenci kontynuujący lektorat od razu dokonują REJESTRACJI wybierając grupę do której uczęszczali w roku akademickim 2018/2019 kierując się numerem grupy a nie nazwiskiem lektora, gdyż możliwa jest zmiana lektora prowadzącego, natomiast  zmiana grupy możliwa będzie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora i po dostarczeniu stosownego wniosku do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM. 

 

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Kierunek Lekarski 

Studenci II roku rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studenci III-IV roku – rejestracja do grup zgodnie z blokiem językowym (do wyboru jest kilka grup).

 

Kierunek Lekarsko-dentystyczny 

Studenci I-IV roku - rejestracja zgodnie ze swoją grupą dziekanatową.

 

Kierunek Dietetyka

Studenci I roku - rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studenci II i III rok - rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2018/2019.

 

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM.

Kierunek Farmacja 

Studenci I roku -  podziału studentów wg grup dokonuje dziekanat. Proszę o rejestrację po wcześniejszym potwierdzeniu w dziekanacie numeru grupy.

Studenci - II rok rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2018/2019.

 

Kierunek Analityka medyczna

Studenci I roku -  rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studenci - II rok rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2018/2019.

 

Kierunek Kosmetologia

Rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

 

Kierunek Drug Discovery and Development

Rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

 

UWAGA!!!

Po zarejestrowaniu się na przedmiot NALEŻY OBOWIĄZKOWO W TYM SAMYM DNIU PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb !
W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu.

             

 Aby zarejestrować się na lektorat każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez USOS po oficjalnym wpisaniu studenta przez Macierzystą Jednostkę na dany rok akademicki.

 

 TERMINY REJESTRACJI NA LEKTORATY:

 

I tura zapisów – tura dedykowana dla studentów i doktorantów poszczególnych programów rozpoczynających i kontynuujących lektorat:

 

od 24 września 2019 od godziny 10.00 do 03 października 2019 do godziny 23:00

 

II tura zapisów  – tura dedykowana dla studentów i doktorantów poszczególnych programów kontynuujących lektorat, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok akademicki w czasie trwania I tury:

 

od 09 października 2019 od godziny 8.00 do 15 października 2019 do godziny 23:00

 

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

  • Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM   mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 34-11-917
  • Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM   mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 34-11-916

 

 Lista kodów przedmiotów 2019-2020  

 

 

UWAGA PRZYPOMINAMY, ŻE:

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora UJ z dnia 29 sierpnia 2017 w roku akademickim 2019/2020 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 18 października w semestrze zimowym oraz do dnia 1 marca w semestrze letnim.

 

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916