USOS

Rejestracja na lektoraty - rok akademicki 2016/2017

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

 

Wniosek - rejestracja na lektorat

Wniosek - rezygnacja z lektoratu

Wniosek zmiana grupy lektoratowej

 

W roku akademickim 2016/17 rejestracja na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzona będzie w systemie USOS. Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2016/17 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka.

Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się wybierając grupę językową na odpowiednim kierunku  i poziomie  po uprzednim wypełnieniu TESTU DIAGNOSTYCZNEGO dostępnego na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w terminach od  5 września 2016 od godz. 9.00 do 18 września 2016 do godz. 23.00.

Wynik testu wskazuje grupę do której student powinien się wpisać w czasie rejestracji, jeśli student wpisze się do grupy z innym wynikiem testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

 

Studenci kontynuujący lektorat wpisują się do grup do których uczęszczali w roku akademickim 2015/2016

Uwaga! może nastąpić zmiana lektora (przy rejestracji proszę kierować się numerem grupy, zmiana grupy możliwa wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora)

 

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://zapisy.usos.uj.edu.pl

 

Aby zarejestrować się na lektorat każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez Centrum Językowe UJ CM na podstawie kodów programu przekazanych przez Macierzyste Jednostki w tabelkach załączonych do zamówień lektoratowych.

Żetony zostają anulowane po zakończeniu danego toku studiów.

Żetony będą przyznawane w II etapach:

  1. 19 września 2016
  2. 4 października 2016

 

Brak żetonów należy zgłaszać do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM:

  • Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM Pani mgr inż. Dagmara Wędzicha tel: 12 431-02-46
  • Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM Pan Piotr Kołaczyński tel: 12 433-27-59

 

UWAGA!!!

Po zarejestrowaniu się na przedmiot w systemie rejestracji żetonowej należy następnego dnia podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb !
W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu.

 

Terminy Rejestracji na lektoraty:

I tura zapisów dla studentów I, II i III stopnia – tura dedykowana dla studentów i doktorantów poszczególnych programów rozpoczynających i kontynuujących lektorat:

od 21 września 2016 od godziny 11.00 do 2 października 2016 do godziny 23:00

II tura zapisów dla studentów I, II i III stopnia – tura dedykowana dla studentów i doktorantów poszczególnych programów kontynuujących lektorat, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok akademicki w czasie trwania I tury:

od 6 października 2016 od godziny 8.00 do 12 października 2016 do godziny 23:00

 

W przypadku problemów związanych z rejestracją na lektoraty prosimy o kontakt z panią mgr inż. Dagmarą Wędzicha – Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM e-mail:sjo@cm-uj.krakow.pl oraz z panem Piotrem Kołaczyńskim – Wydział Lekarski i Farmaceutyczny UJ CM e-mail:cj@cm-uj.krakow.pl.

 

UWAGA PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 26 czerwca 2014 w roku akademickim 2015/2016 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 22 października w semestrze zimowym oraz do dnia 8 marca w semestrze letnim.

Osoby, które nie dokonały wpisu podczas rejestracji lub chcą zmienić grupę lektoratową proszone są o składanie odpowiednich, poniżej zamieszczonych wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października w semestrze zimowym oraz 3 marca w semestrze letnim w sekretariacie Centrum Językowego UJ CM.

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 431-02-46
tel. 12 433-27-59