Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty

 

Uchwała w sprawie utworzenia Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 
 

Regulamin Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

 

  Członkowie Rady Centrum  Językowego UJ CM 2016-2020 

 

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29.05.2019 (z uwzg. późniejszych zmian)

 

  Regulamin - Zasady Kształcenia Językowego 2020_2021

 

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (29 kwietnia 2020)

 

Zarządzenie nr 91 z dnia 08.08.2017 w sprawie zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość, wykaz certyfikatów

 

 Zarządzenie nr 49 z 21.06.2016 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć 

 

 

Studia doktoranckie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Program kształcenia  

Pozostałe dokumenty: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (cm-uj.krakow.pl) 

Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

Pozostałe dokumenty: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM 

 

 

 

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916