Wymagania

 

 

1. Rozmowa o pracy: obowiązki, choroby pacjentów, ich objawy i metody leczenia.


2. Przygotowanie ustne streszczenia 3 artykułów naukowych w języku obcym z zakresu własnej specjalizacji (każdy artykuł 4 strony formatu A4). Artykuły należy przynieść na egzamin do wglądu.


3. Tłumaczenie wybranych przez egzaminatora zdań z opracowanych artykułów.

Zapisy i opłaty

 

Egzaminy do specjalizacji odbywają się w formie zdalnej w aplikacji MS Teams.

 

Prosimy przed egzaminem o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: sjo@cm-uj.krakow.pl

 

1. Egzaminy do specjalizacji są egzaminami ustnymi. Odbywają się na ul. Radziwiłłowskiej 4 pok.6 - w godzinach dyżurów lektorów. (obecnie odbywają się wyłącznie zdalnie)

2. Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez Sekretariat (tel. 12 34-11-917). Bezpośrednio przed terminem egzaminu prosimy upewnić się telefonicznie, bądź sprawdzić na stronie Centrum Językowego UJ CM www.cj.cm.uj.edu.pl czy dany lektor jest obecny na dyżurze.

3. Opłatę za egzamin w wysokości 140 zł należy wpłacić na konto:

 


Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Bank PEKAO S.A.
nr konta: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507

wpłaty z zagranicy: PL 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
SWIFT PKOPPLPW

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać: imię i nazwisko,adres


oraz :

tytuł wpłaty: specjalizacja, nr SAP: 90006264. Zwolnienia z egzaminu:

  • egzamin do wcześniejszej specjalizacji - okres nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty egzaminu.
  • egzamin do doktoratu - okres nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty egzaminu.
  • egzamin na studiach doktoranckich - dla studentów rozpoczynających lektorat w roku akademickim 2014/2015

 

W/w egzaminy dotyczą egzaminów przeprowadzonych wyłącznie w Centrum Językowym UJ CM.

W przypadku przepisania egzaminu NIE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY.

  5. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym, kartą szkolenia specjalistycznego i dowodem wpłaty.

  6. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury zobowiązane są zgłosić ten fakt e-mailem na adres sjo@cm-uj.krakow.pl (z podaniem danych dotyczących nabywcy tj. nazwa firmy, adres, numer NIP) na 7 dni przed terminem egzaminu po wcześniejszym dokonaniu wpłaty i zobowiązane są do odbioru osobistego po zakończonym egzaminie.

Egzaminatorzy i terminy egzaminów

 

 

       EGZAMINY DO SPECJALIZACJI ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE ZDALNIE NA PLATFORMIE TS tEAMS

 

DYŻURY 2021
 

 

Język angielski - Wydział Farmaceutyczny, Lekarski oraz pozostałe

 

mgr iwona Misztal- iwona.misztal@uj.edu.pl

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916