Wymagania

Egzaminy sTANDEM (Standardised Language Certificate for Medical Purposes) sprawdzają znajomość języka angielskiego medycznego na trzech poziomach biegłości językowej: B1, B2 i C1.

Można przystąpić do części pisemnej egzaminu (Reading and Writing), do części ustnej (Speaking + Listening) lub do obu części egzaminu.

Po zdaniu każdej części egzaminu otrzymuje się oddzielny międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka specjalistycznego w jednej z trzech specjalności: medycyna, farmacja i pielęgniarstwo.

Przykładowe egzaminy sTANDEM dostępne są na stronie http://www.standem.eu

Zapisy i opłaty

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów sTANDEM dostępne są na stronie http://www.standem.eu

Najbliższa sesja egzaminu sTANDEM odbędzie się 28 listopada 2015 (części reading, writing,listening).

Z zależności od liczby kandydatów część speaking może również być w ten sam dzień lub ustalona w dniach od 27 XI - 2 XII.

Rejestracja kandydatów na egzamin w dniu 28.11.15 odbywa się  w terminie od
14 października do 20 listopada 2015.
Kandydaci rejestrują się poprzez stronę www.standem.eu w zakładce "Registration" umieszczonej pod nagłówkiem "Exams".

Wszystkie części egzaminu odbywać się będą w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na ul.Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.
Szczegółowe informacje dotyczące sal egzaminacyjnych zostaną podane po 20 listopada.

 

Opłaty za egzamin w trakcie najbliższej sesji będę wynosić:

- poziom B2 (340 PLN za obie części egzaminu; można przystąpić też tylko do jednej części egzaminu (pisemnej lub ustnej) i wówczas opłata wynosi 170 PLN.

- poziom C1 (440 PLN za obie części egzaminu; można przystąpić też tylko do jednej części egzaminu (pisemnej lub ustnej) i wówczas opłata wynosi 220 PLN.

Opłatę należy wpłacić w nieprzekraczającym terminie do 20 listopada 2015 na konto:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków

Bank PEKAO S.A.  PL 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
SWIFT:
PKOPPLPW

W tytule przelewu należy wpisać (poza swoim nazwiskiem):
Nr zlecenia SAP: 9400003

 

 

Egzaminy sTANDEM stanowią podstawę zwolnienia z lektoratu zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014.

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916