Kierownik

Kierownik Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum

 

 

Mgr Iwona Misztal

E-mail: iwona.misztal@uj.edu.pl

tel.: 12 34-11-915, pokój nr 6

ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916