Koordynatorzy przedmiotu w roku akademickim 2020/2021

 

 

Kierunek lekarski   

dr Magdalena Kwinta - magdalena.kwinta@uj.edu.pl

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny
mgr Anna Krause-Baran - anna.krause-baran@uj.edu.pl

 

Dietetyka I stopnia
mgr Katarzyna Obuchowska - katarzyna.obuchowska@uj.edu.pl

 

Dietetyka II stopnia
mgr Natalia Góralczyk – natalia.goralczyk@uj.edu.pl

 

Drug Discovery and Development(Foreign Language in Pharmaceutical Sciences)

mgr Agnieszka Drwięga agnieszka.drwięga@uj.edu.pl

 

Farmacja
mgr Monika Wicyniak-Małek - monika.wicyniak-malek@uj.edu.pl

 

Analityka Medyczna
mgr Krystyna Długosz - krystyna.dlugosz@uj.edu.pl

 

Kosmetologia 
mgr Anna Pukalska - anna.pukalska@uj.edu.pl

 

Pielęgniarstwo I stopnia

mgr Katarzyna Małajowicz - katarzyna.malajowicz@uj.edu.pl

 

Pielęgniarstwo II stopnia

dr Joanna Niemiec - joanna.1.niemiec@uj.edu.pl

 

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

mgr Grażyna Golańska-Pawełkowska - g.golanska-pawelkowska@uj.edu.pl

 

Fizjoterapia II stopnia - niestacjonarne
mgr Paulina Zygmunt - paulina.zygmunt@uj.edu.pl

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie
mgr Karolina Nurzyńska - karolina.nurzynska@uj.edu.pl

 

Położnictwo I i II stopnia

mgr Joanna Kiełbik - joanna.kiełbik@uj.edu.pl

 

Ratownictwo Medyczne
mgr Stanisław Rusnak - stanislaw.rusnak@uj.edu.pl

 

Elektroradiologia
mgr Lidia Janik-Bator - lidia.janik-bator@uj.edu.pl

 

Zdrowie Publiczne
mgr Anna Dul - anna.dul@uj.edu.pl

 

Doktoranci WNoZ, WL, WF

mgr Agnieszka Drwięga - agnieszka.drwiega@uj.edu.pl

 

Szkoła doktorska WL, WF, WNoZ

dr Joanna Niemiec - joanna.1.niemiec@uj.edu.pl

 

Zajęcia nadobowiązkowe-język hiszpański, francuski, niemiecki
mgr Iwona Misztal – iwona.misztal@uj.edu.pl

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916