USOS

REJESTRACJA NA LEKTORATY - ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Studenci, którzy nie wpisali się na lektorat w czasie trwania rejestracji zobligowani są złożyć wniosek o rejestrację na lektorat najlepiej mailowo do sekretariatu na adres :

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  -  mgr inż. Dagmara Wędzicha - sjo@cm-uj.krakow.pl

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM  -  mgr Ewa Tokarczyk - cj@cm-uj.krakow.pl

 

  Wniosek o rejestrację na lektorat  

  Wniosek o zmianę grupy lektoratowej   

  Wniosek o rezygnację z grupy lektoratowej  

 

 

W roku akademickim 2020/2021 rejestracja żetonowa na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzona będzie w systemie USOS.

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2020/2021 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl.  Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

Dla Studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego przygotowane jest również rejestracja na języki nadprogramowe: język hiszpański, niemiecki. Rejestracja do grup na podstawie poziomu znajomości języka.

 

UWAGA ! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

  1. TEST - tylko dla wybranych kierunków - informacja poniżej przy poszczególnych kierunkach.

  2.  REJESTRACJA

  3.  PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

 

UWAGA!!!  Po zarejestrowaniu się na przedmiot należy OBOWIĄZKOWO W TYM  SAMYM  DNIU  PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb .

W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu!!!

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

UWAGA!!! Rejestracja dla kierunku Fizjoterapia I,II rok jednolite magisterskie zostanie uruchomiona w dniu 02.10.2020.

Fizjoterapia II rok II stopnia niestacjonarne – studenci rejestrują się na lektorat wg podziału na grupy z roku akademickiego 2019/2020.

Pielęgniarstwo I rok I stopnia – test online udostępniony zostanie przez koordynatora przedmiotu, prosimy o jego wypełnienie do 02.10.2020 a następnie koordynator przedmiotu dokona na jego podstawie podziału na grupy i wtedy dopiero prosimy o rejestrację na lektorat.

Pielęgniarstwo II rok I stopnia – koordynator przedmiotu dokona podziału na podstawie listy studentów i wtedy dopiero prosimy o rejestrację na lektorat.

Pielęgniarstwo II rok II stopnia – koordynator dokona podziału na grupy i dopiero wtedy prosimy o dokonanie rejestracji

Położnictwo II rok I stopnia - podział wg dziekanatowych grup i wg tego prosimy o rejestrację.

Położnictwo I rok II stopnia – test online udostępniony opiekunowi roku, prosimy o jego wypełnienie do 02.10.2020 a następnie koordynator przedmiotu dokona na jego podstawie podziału na grupy i wtedy dopiero prosimy o rejestrację na lektorat.

Położnictwo II rok II stopnia – opiekun roku dokona podziału na podstawie zeszłego roku i dopiero wtedy prosimy o rejestrację.

Ratownictwo Medyczne I rok I stopnia - test online udostępniony przez opiekuna roku, prosimy o jego wypełnienie do 04.10.2020 a następnie koordynator przedmiotu dokona na jego podstawie podziału na grupy i wtedy dopiero prosimy o rejestrację na lektorat.

Ratownictwo Medyczne II rok I stopnia -  koordynator przedmiotu dokona podziału  i wtedy dopiero prosimy o rejestrację na lektorat.

Elektroradiologia I rok I stopniatest stacjonarny na I zajęciach i dopiero wtedy rejestracja na lektorat

Elektroradiologia II rok I stopnia – wg grup  z roku akademickiego 2019/2020

Zarządzanie w ochronie zdrowia I rok I stopnia – test online udostępniony przez koordynatora przedmiotu, prosimy o jego wypełnienie do 01.10.2020 a następnie koordynator przedmiotu dokona na jego podstawie podziału na grupy i wtedy dopiero prosimy o rejestrację na lektorat.

Zdrowie Publiczne I rok I stopnia – test online udostępniony przez koordynatora przedmiotu, prosimy o jego wypełnienie do 01.10.2020 a następnie koordynator przedmiotu dokona na jego podstawie podziału na grupy i wtedy dopiero prosimy o rejestrację na lektorat.

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Kierunek Lekarski 

 

Informacje dotyczące rejestracji:

 

  Kierunek lekarski - 2 rok grupy do rejestracji - USOS 

  Kierunek lekarski - 3 rok grupy do rejestracji - USOS 

 

 

Kierunek Lekarsko-dentystyczny 

Studenci I-III roku - rejestracja zgodnie ze swoją grupą dziekanatową.

 

Kierunek Dietetyka

Studenci I roku - rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu. W przypadku braku dostępu do testu proszę o kontakt z koordynatorem:

I stopień – koordynator mgr Katarzyna Obuchowska katarzyna.obuchowska@uj.edu.pl

II stopień – koordynator mgr Natalia Góralczyk natalia.goralczyk@uj.edu.pl

 

Studenci II i III rok - rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2019/2020.

 

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM.

Kierunek Farmacja 

Studenci I i II  roku -  podziału studentów wg grup dokonuje dziekanat. Proszę o rejestrację po wcześniejszym potwierdzeniu w dziekanacie numeru grupy.

 

Kierunek Analityka medyczna

Studenci I roku -  podziału studentów wg grup dokonuje dziekanat. Proszę o rejestrację po wcześniejszym potwierdzeniu w dziekanacie numeru grupy.

Studenci II roku - rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2019/2020.

 

Kierunek Kosmetologia

Studia stacjonarne – rejestracja do grup alfabetycznie (test będzie na zajęciach)

Gr. 1 – nazwiska rozpoczynające się od A-G.

Gr. 2 – nazwiska rozpoczynające się od H-O.

Gr. 3 – nazwiska rozpoczynające się od P-Ż.

 

Studia niestacjonarne – zostanie udostępniony test, po wypełnieniu testu rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

W przypadku braku dostępu do testu proszę o kontakt z koordynatorem:

mgr Anna Pukalska anna.pukalska@uj.edu.pl

 

 

Kierunek Drug discovery and development 

I rok - rejestracja do grup alfabetycznie:

Gr. 1 – nazwiska rozpoczynające się od A-M

Gr. 2 – nazwiska rozpoczynające się od N-Ż.

 

 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

Język angielski

I rok - rejestracja do grup:

Gr. 1 – Nauki Medyczne

Gr. 2 – Nauki Farmaceutyczne i Nauki o zdrowiu

 

Język  hiszpański

I rok - rejestracja do grupy:

Gr. 1 – Nauki Medyczne, Nauki Farmaceutyczne i Nauki o zdrowiu

 

 

 

Aby dokonać rejestracji  student wykorzystuje przyznane mu żetony o kodzie LEK-CM-20/21, które są przyznawane przez CJ UJ CM na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne wydziały (sekretariaty).

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA:  od 30.09.2020 r. od godziny 10.00 do 09.10.2020 r. do godziny 23.00

II TURA:  od 14.10.2020 r. od godziny 10.00 do 21.10.2020 r. do godziny 23.00

Prosimy o samodzielnie dokonywanie rejestracji, sekretariat nie udziela instrukcji rejestracji w Usosie.

 

 

W przypadku problemów z brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  -  mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 34-11-917

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM  -  mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 34-11-916

 

Kody przedmiotów USOS na poszczególnych kierunkach:

 Kody do rejestracji żetonowej 2020_2021  

 

 

 

 

UWAGA PRZYPOMINAMY, ŻE:

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora UJ z dnia 29 sierpnia 2017 w roku akademickim 2019/2020 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 18 października w semestrze zimowym oraz do dnia 1 marca w semestrze letnim.

 

 

Znak jakości dla Centrum Językowego UJ CM

Kontakt

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 34-11-917
tel. 12 34-11-916